Skip navigation
FREE Shipping to the contiguous U.S. on orders over $150
FREE Shipping to the contiguous U.S. on orders over $150

Choose from:

Glazé Hair Lotion

Glazé Hair Lotion

$23
Rival Heat Shield

Rival Heat Shield

$20
POSH Hair Polish Laminating Gel

Posh Hair Polish

$25